4

Veel film- en televisiebeelden over patienten in coma stroken niet met de realiteit. Zo komt het zelden voor dat patienten na jaren uit een coma ontwaken. De enkeling die na zo’n lange periode wel ontwaakt, is zwaar gehandicapt. Uit een panelonderzoek, waarin mensen moesten beslissen wat ze zouden doen als een familielid in coma zou raken, bleek dat eenderde van de panelleden hun beslissingen baseerden op foutieve visuele informatie.